SCY nhà tài trợ chính giải 10 bi Thế Giới tổ chức tại Manila Phillipines tháng 06/2011

Thương hiệu bàn billiards SCY góp phần thành công và là nhà tài trợ chính cho các giải bi thế giới được tổ chức tại Manila Phillippines, giải Philipines Open 2011 tháng 4/2011

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA LIÊN ĐOÀN BIDA THẾ GIỚI WPA

SCY NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 10 BI TỔ CHỨC TẠI MANILA PHILIPINES THÁNG 5/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline

Mr.Hùng   0916 639 777
 Mr.Quyền 0979 111 119

Liên hệ
Công ty TNHH Quốc tế VTC
Địa chỉ: 225 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0839 274 610
Email: quoctevtc@gmail.com
Website: bidascy.com